Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW


1. IGRASZKA to Sala Zabaw przeznaczona dla dzieci do lat 11.
2. Dzieci przychodzą do IGRASZKI w towarzystwie przynajmniej jednego, pełnoletniego opiekuna.
3. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z Sali Zabaw odpowiada opiekun.
4. Zabawa w IGRASZCE rozpoczyna się po wykupieniu biletu wstępu.
5. Za bilet zakupiony, lecz niewykorzystany IGRASZKA nie zwraca pieniędzy.
5. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Przed wejściem na Salę Zabaw dzieci oraz ich opiekunowie powinni zdjąć biżuterię, zegarki, kolczyki, łańcuszki, broszki, okulary, sprzączki, spinki itp.
7. Przed rozpoczęciem zabawy obuwie oraz okrycie wierzchnie dziecka należy pozostawić w szatni - wstęp na Salę Zabaw wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach.
8. Opiekunowie przebywają w sali zabaw w skarpetach.
9. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
10. Wszyscy goście Sali Zabaw zobligowani są do przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa:
* Korzystamy ze wszystkich urządzeń w Sali zgodnie z ich przeznaczeniem,
* Nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą
* Nie zjeżdżamy ze zjeżdżalni głową w dół
* Nie wchodzimy na zjeżdżalnię od strony pochylnej
* Nie skaczemy z konstrukcji zabawowej (także do basenu)
* Nie wnosimy do konstrukcji zabawek, jedzenia i picia
* Nie niszczymy konstrukcji, zabawek oraz elementów wyposażenia sali

Telefon